Sacerdos Polonus
Sacerdos Polonus

 

ARTYKUŁY NAUKOWE I HASŁA LEKSYKOGRAFICZNE

 

          2016

 

Kościół katolicki w trosce o emigrację z ziem polskich na przełomie XIX i XX w., "Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie", nr 4, 2016, s. 107-122.

Parafia w Mąkoszynie na przełomie XIX i XX wieku w świetle akt wizytacyjnych, "Studia Włocławskie" 18(2016), s. 465-476. http://studiawloclawskie.org/2016/06/studia-wloclawskie-tom-18-2016/.

Początki polskojęzycznej prasy katolickiej w Stanach Zjednoczonych (do roku

1890), "Scripta Historica" 22(2016), s. 47-62. http://ssh.apsl.edu.pl/baza/wydawn/ssh022/47-62.pdf

Represje carskie wobec duchowieństwa diecezji kujawsko-kaliskiej po powstaniu

 styczniowym, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 105(2016), s. 303-328.

 

            2015

 

Duszpasterstwo polonijne - próba definicji, w: W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, red. Ks. S. Zych, B. Walicki, Lublin - Sokołów Małopolski 2015, s. 61-77 [pobierz]

Granice diecezji kujawsko-kaliskiej, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 104(2015), s. 305-315.

Ksiądz Stanisław Librowski - w służbie jednego Kościoła, w: Ksiądz Stanisław Librowski. Archiwista, historyk Kościoła i dydaktyk, red. W. W. Żurek, D. Kiper, Lublin 2015, s. 115-156.

Ks. Wacław Tokarek - w służbie jednego Kościoła, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 103(2015), s. 273-284.

Przejawy oporu społecznego wiernych Kościoła rzymskokatolickiego wobec władz komunistycznych w obwodzie winnickim (USRR) w latach 1944-1965, w: Kościół Katolicki w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917-1990), T. 1, red. M. Krzysztofiński, ks. J. Wołczański, Rzeszów Stalowa Wola Lwów 2015, s. 101-118.

 

           2014

Rola polonijnej prasy katolickiej we Francji w okresie międzywojennym w zachowaniu i  obronie narodowych i religijnych wartości wychodźstwa polskiego na przykładzie "Polaka we Francji", w: Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła katolickiego, red. W. W. Żurek, Lublin 2014, s. 293-317.

Wenezuela, Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka, 20(2014), kol. 369-370.

Węgry, Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka, 20(2014), kol. 412-413.

Włochy, Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka, 20(2010), kol. 776-777.

Z Armii Krajowej do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ks. kpt. Mieczysław                Bossowski, "Biuletyn informacyjny" - Miesięcznik Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, grudzień 2014, R. XXIV, 12(296), s. 66-73.

 

            2013

Opieka duszpasterska nad Polakami we Francji do 1926 roku w ocenie ambasadora Alfreda Chłapowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 100(2013), s. 387-401.

Sobotnie szkoły, Encyklopedia Katolicka 18(2013), kol. 319.

Szwajcaria I. Kościół katolicki A. Dzieje; B. Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka 19(2013), kol. 168-172.

Szwecja II. Kościół katolicki A. Dzieje; B. Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka 19(2013), kol. 187-189.

Szymbor Wilhelm, Encyklopedia Katolicka 19(2013), kol. 220-221.

Taczak Teodor, Encyklopedia Katolicka 19(2013), kol. 440-441.

Turcja I. Kościół katolicki C. Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka 19(2013), kol. 1150-1151.

Z dziejów duszpasterstwa polonijnego w Szwajcarii do 1935 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 99(2013), s. 235-244.

Związek Robotników Polskich w Danii w trosce o zachowanie tożsamości narodowej rodaków w 1933 roku,„Studia Polonijne” 34(2013), s. 165-178 [czytaj online].

 

            2012

Kościół katolicki na obszarze Europy Wschodniej, w: Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich, red. H. Łaszkiewicz, I. Wodzianowska, Lublin 2012, s. 115-130.

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2011, „Studia Polonijne” 33(2012), s. 181-183 [czytaj online].

"Nie chcemy tego ukrywać" - oczami świadków. Sytuacja duszpasterstwa polonijnego w Północnej Francji w 1928 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 98(2012), s. 367-377 [czytaj online].

Obraz duszpasterstwa polskojęzycznego w Europie na podstawie wizytacji rektora Polskiej Misji Katolickiej w Belgii, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 97(2012), s. 341-356 [czytaj online].

 

Portugalia. Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka 16(2012), kol. 21.

Portugalia. Kościół katolicki, Encyklopedia Katolicka 16(2012), kol. 18-21.

Przybylski Jakub, Encyklopedia Katolicka 16(2012), kol. 735.

Radziejewski Jan, Encyklopedia Katolicka 16(2012), kol. 1115-1116.

Rosja. III. Kościół katolicki. 3. Po 1991, Encyklopedia Katolicka 17(2012), kol. 318-319.

Rubin Władysław, Encyklopedia Katolicka 17(2012), kol. 509-510.

Szansa czy zagrożenie dla Kościoła lokalnego? Polscy imigranci w Unii Europejskiej, „Studia Polonijne” 33(2012), s. 5-26 [czytaj online].

Z dziejów opieki duszpasterskiej nad Polakami w Danii w 1927 roku, „Studia Polonijne” 33(2012), s. 155-168 [czytaj online].

  

2011

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2010, „Studia Polonijne” 32(2011), s. 211-219 [czytaj online].

Ksiądz Witold Dariusz Dzięcioł – świadectwo więźnia obozów koncentracyjnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 96(2011), s. 179-194 [czytaj online].

Paulus Witold, Encyklopedia Katolicka 15(2011), kol. 91-92.

Pitass, Pitas Aleksander, Encyklopedia Katolicka 15(2011), kol. 735.

Pitass, Pitas Jan Kajetan, Encyklopedia Katolicka 15(2011), kol. 735-736.

Pitoń Jan CM, Encyklopedia Katolicka 15(2011), kol. 736-737.

Plater-Broel Leon, Encyklopedia Katolicka 15(2011), kol. 800.

Polacy w Belgii – dawniej i dziś, w: Belgia we wspomnieniach pracowników KUL po drugiej wojnie światowej, red. ks. E. Walewander, Lublin 2011, s. 19-58.

Polonijne duszpasterstwo, Encyklopedia Katolicka 15(2011), kol. 1140-1146.

Polonijne organizacje, Encyklopedia Katolicka 15(2011), kol. 1146-1152.

Polska Misja Katolicka, Encyklopedia Katolicka 15(2011), kol. 1316-1317.

Stan i sytuacja Polonii adampolskiej w końcu lat 20.- tych XX w. w relacjach: podróżnika i duszpasterza, „Studia Polonijne” 32(2011), s. 197-210 [czytaj online].

Z dziejów opieki duszpasterskiej nad Polakami w Holandii w 1927 roku, w: Artem historicam aliis tradere. Księga pamiątkowa ku czci Księdza profesora Anzelma Weissa, red. ks. W. Bielak i in., Lublin 2011, s. 353-366.

Z dziejów walki o dusze. Polskie władze kościelne i świeckie w trosce o rodaków w Holandii. Relacja z 1928 r., „Roczniki Historii Kościoła” 3/58(2011), s. 199-211.

 

2010

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2009, „Studia Polonijne” 31(2010), s. 233-237 [czytaj online].

Nowa Zelandia. Kościół katolicki, Encyklopedia Katolicka 14(2010), kol. 20-21.

Nowa Zelandia. Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka 14(2010), kol. 23-24.

Olędzki Józef, bp, Encyklopedia Katolicka 14(2010), kol. 516.

Olszowski Wojciech Stanisław, Encyklopedia Katolicka 14(2010), kol. 548-549.

Opieka duszpasterska nad Polakami w Finlandii, „Studia Polonijne” 31(2010), s. 25-45 [czytaj online].

 

Oslo – diec., Encyklopedia Katolicka 14(2010), kol. 896-897.

Orzeł Biały”, Encyklopedia Katolicka 14(2010), kol. 871.

Orzeł Polski”, Encyklopedia Katolicka 14(2010), kol. 874-875.

Ożga Samuel bp, Encyklopedia Katolicka 14(2010), kol. 1072.

Pielgrzymowanie Polonii norweskiej, w: Bogurodzica na ludzkich drogach życia, red. B. Walicki, Sokołów Małopolski 2010, s. 217-234.

Relacja ks. M. Szwabińskiego z 1927 roku o sytuacji Wychodźstwa polskiego w okręgu Liège (Belgia), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 93(2010), s. 291-299.

Sprawozdanie Wilhelma Hoffmanna MSF z 1929 roku o sytuacji Wychodźstwa polskiego w Limburgii holenderskiej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 94(2010), s. 331-338.

 

            2009

Biskup nominat dla Kijowa i Ukraińskiej SRR - Wojciech Olszowski (1916-1972), „Studia Leopoliensia” 2(2009), Lwów, s. 231-245.

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2008, „Studia Polonijne” 30(2009), s. 379-390 [czytaj online].

Moskal Edward J., Encyklopedia Katolicka 13(2009), kol. 325.

Możdżeniewski Maciej Paweł bp, Encyklopedia Katolicka 13(2009), kol. 397.

Myszczyński (Myszyński) Aleksander bp, Encyklopedia Katolicka 13(2009), kol. 588-589.

Nicole Pierre, Encyklopedia Katolicka 13(2009), kol. 1008.

Norwegia. Kościół katolicki, Encyklopedia Katolicka 13(2009), kol. 1410-1412.

Norwegia Duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka 13(2009), kol. 1412-1413.

Opieka duszpasterska nad Polakami w Norwegii, „Studia Polonijne” 30(2009), s. 215-248 [czytaj online].

 

Papieska Rada do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, Instrukcja Erga migrantes caritas Christi z 3 maja 2004 r., Lublin 2008, ss. 117, Wydawnictwo Polihymnia, tłumaczenie pod kierunkiem ks. bpa Ryszarda Karpińskiego, red. Leszek Adamowicz, w: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 91(2009), s. 359-365.

Skala oddziaływania władz państwowych PRL wobec zakonów i zgromadzeń zakonnych zaangażowanych w duszpasterstwie polonijnym w latach siedemdziesiątych XX w. „Przegląd Kalwaryjski” 13(2009), s. 15-33.

Z dziejów Kościoła katolickiego w Finlandii do 1935 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 92(2009), s. 278-288.

 

            2008

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2007, „Studia Polonijne” 29(2008), s. 365-370 [czytaj online].

Mazepa Iwan, Iwan Koledynśkyj, Jan Kołodyński, Encyklopedia Katolicka 12(2008), kol. 275-276.

Meksyk - duszpasterstwo polonijne, Encyklopedia Katolicka 12(2008), kol. 468.

Międzyleski Wawrzyniec bp, Encyklopedia Katolicka 12(2008), kol. 927-928.

Opieka duszpasterska nad Polakami w Szwecji, „Studia Polonijne” 29(2008), s. 45-80 [czytaj online].

[Rec.] Dwie Ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia, red. Stanisław Manterys, Stefania Zawada, Tłum. Anna Szatkowska, Wyd. Rytm, Warszawa 2006, ss. 368, w: „Studia Polonijne” 29(2008), s. 407-411 [czytaj online].

 

            2007

Aparat represji wobec Kościoła katolickiego Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1950 – stan badań, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 88(2007), s. 325-343.

Duszpasterstwo polonijne – skala oddziaływania, „Studia Polonijne” 28(2007), s. 7-32.

Duszpasterstwo polonijne w Kościołach partykularnych Unii Europejskiej, w: Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych, red. E. Polak i J. Leska-Ślęzak, Pelplin 2007, s. 299-310.

Hilary Marcin Wilk OFMCap – syn ziemi kolbuszowskiej (1917-1998), w: Ecclesiae, Patriae et Homini serviens. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Kazimierzowi Górnemu z okazji 70. rocznicy urodzin oraz piętnastolecia posługi pasterskiej w Kościele rzeszowskim, red. E. Białogłowski i in., t. 1, Rzeszów 2007, s. 561-576.

Klasztory prawosławne na terenie obwodu winnickiego w latach 1941-1964, „Roczniki Teologiczne” 54(2007) z. 4, s. 65-76.

[Rec.] Agata i Zbigniew Judyccy, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu. Vaudricourt 2006 ss. 177, w: „Roczniki Teologiczne” 54(2007) z. 4, s. 203-205.

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2006, „Studia Polonijne” 28 (2007), s. 333-341.

Opieka duszpasterska nad Polakami w Nowej Zelandii, w: Z Sybiru na drugą półkulę. Wojenne losy polskich dzieci, red. ks. J. Szymański, ks. W. Wieczorek, Lublin 2007, s. 219-251.

Procedury ideologiczne wobec religii w ZSRR, w: Polityka a religia, red. P. Jaroszyński i in., Lublin 2007, s. 337-368 [czytaj online].

Próby organizowania opieki duszpasterskiej nad Wychodźstwem Polskim w Szwecji do II wojny światowej, „Summarium” 36(2007), s. 135-167.

[Rec.] M. A. Koprowski, Po obu stronach Uralu, Warszawa: Verbinum. Wydawnictwo Księży Werbistów 2006, ss. 364, w: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 87(2007), s. 413-416.

Sytuacja prawna mniejszości polskiej na Ukrainie w XX w., w: Życie społeczne Polaków na Wschodzie. Wybrane zagadnienia, red. A. Bobryk, Siedlce 2007, s. 33-44.

 

            2006

Emigracyjne duszpasterstwo, w: Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ks. R. Kamiński, Lublin 2006, s. 240-244.

Instrukcja Erga migrantes caritas Christi wyrazem troski Kościoła o migrujących, „Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej” 7(2006) z. 7, s. 80-94.

Jan Paweł II i Polonia w pierwszych latach pontyfikatu, w: Ekumenizm Teologia Kultura. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Wojciechowi Hancowi z okazji 65. rocznicy urodzin, red. ks. K Konecki, ks. Z. Pawlak, ks. K. Rulka, Włocławek 2006, s. 620-626.

Kapłan katolicki, jako inicjator i koordynator środowisk polskich na Ukrainie, w: Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych pod redakcją Jacka Knopka, Toruń 2006, s. 217-233.

Kościół katolicki w obwodzie kamieniecko-podolskim w 1945 r., w: Historia świadectwem czasów. Księdzu Markowi Tomaszowi Zahajkiewiczowi, red. ks. Wł. Bielak, ks. S. Tylus, Lublin 2006, s. 471-482.

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2005, „Studia Polonijne” 27(2006), s. 303-310.

Kurzawa Bolesław (1912-2001), w: SPTK 1994-2003 az9(2006), s. 361-362.

Marceli Wysokiński SJ (1884-1959) – Świadek Wiary i Nadziei na Podolu, „Teka Komisji Historycznej” T. 3, 2006, s. 187-199 (czytaj online).

Marszewski Michał bp, Encyklopedia Katolicka 11(2006), kol. 1451-1452.

Nagroda im. Ireny i Franciszka Skowyrów, „Przegląd Uniwersytecki” Nr 3(101) maj-czerwiec 2006, s. 20.

Polacy w Belgii, „Forum Polonijne” 3(75)2006, s. 24-25.

Polacy w Belgii. Wczoraj i dziś, „Summarium” 35(2006), s. 135-167.

[Rec.] Eugeniusz Jabłoński, Wzlot. Dokąd zmierzają Polacy na Ukrainie, Warszawa: Agencja Reklamowo-Wydawnicza Comandor 2004, ss. 228, w: „Studia Polonijne” 27(2006), s. 342-346.

Stan i sytuacja Cerkwi prawosławnej na terenie obwodu winnickiego w latach 1941-1965, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 85(2006), s. 385-401.

Stan i sytuacja szkolnictwa polonijnego w Belgii (1940-2000), „Studia Polonijne” 27(2006), s. 29-75.

Świadomość dziedzictwa – Lwowskie Seminarium Duchowne ob. łac., Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej, Lwów – Brzuchowice 26-28 X 2006 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 86(2006), s. 409-412.

Życie organizacyjne Wychodźstwa Polskiego w Belgii (1939-2000), „Roczniki Teologiczne” 53(2006) z. 4, s. 133-169.

„Studia Polonijne” red. 27(2006) Lublin, ss. 352.

 

2005

Historia laicyzacji. Skala oddziaływania antyreligijnego na sytuację Kościoła katolickiego na Wschodzie, „Sympozjum” Między męczeństwem a nadzieją – Kościół katolicki w Europie Wschodniej, 9(2005) Nr 1(14), s. 9-58 [czytaj online].

Kościoły i związki wyznaniowe w ZSRR, w: Encyklopedia „Białych Plam”, Tom XIX, Suplement, s. 194-209.

Mniejszość polska na Ukrainie w XX w., w: Kultura polityczna w Polsce. T. IV. Swoi i obcy, cz. 2. red. M. Kosman, Poznań 2005. s. 55-73.

Organizacja opieki duszpasterskiej nad Wychodźstwem Polskim w Belgii w latach 1930-1947, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 83(2005), s. 333-363.

Początki Polskiej Misji Katolickiej w Belgii, „Roczniki Teologiczne” 52 (2005) z. 4, s. 85-105.

Ruchy religijne na Ukrainie w pierwszym półroczu 1925 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 84(2005), s. 309-322.

Życie organizacyjne Wychodźstwa Polskiego w Belgii w okresie międzywojennym, „Studia Polonijne” 26(2005), s. 29-75.

 

            2004

Rola Kościoła katolickiego i Jego duchowieństwa na Ukrainie w zachowaniu wiary i tożsamości narodowej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 81(2004), s. 327-349.

Z dziejów szkolnictwa polonijnego w Belgii w okresie międzywojennym, „Studia Polonijne” 25(2004), s. 103-124.

Sytuacja religijna na terenie obwodu winnickiego w 1965 r. wg raportu pełnomocników Rad: ds. Kultów Religijnych i Cerkwi prawosławnej, „Roczniki Teologiczne” 51(2004) z. 4, s. 229-237.

84. urodziny Jana Pawła II, „Forum Polonijne” 4(62)2004, s. 6.

VI Międzynarodowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Moskwie w 1957 r. Rzeczywistość i fikcja, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 8(2004), s. 279-297.

Instytucje i urzędy odpowiedzialne za realizowanie polityki antyreligijnej na Ukrainie w latach 1943-1964, „Roczniki Humanistyczne” 52(2004) z. 2, s. 201-235.

[Rec.] Mirosława Jefimowa [Мирослава Ефимова], Епископ владивостокский Кароль Cливовский (к 155-летию со дня рождения), Владивосток 2003, ss. 48, w: „StudiaPolonijne” 25(2004), s. 303-304.

[Rec.] Jan Walkusz, W służbie jednego Kościoła na styku kultur i narodowości. 25-lecie kapłaństwa Adama Gabriela CSMA, Lublin - London, Ont. 2003, ss. 171, w: „Studia Polonijne” 25(2004), s. 310.

 

            2003

Ateizacja dzieci i młodzieży w sowieckim systemie edukacji (obwód winnicki na Podolu 1944-1964), Ateneum Kapłańskie 3 (565) 2003, T. 140, s. 489-503.

Cmentarze katolickie jako symbole tożsamości religijnej w sowieckim systemie represji (obwód winnicki na Podolu, 1945-1964), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 80(2003), s. 273-279.

Duchowieństwo polskie na Wschodzie i jego wpływ na tworzenie elit polonijnych, w: Kształtowanie się elit polonijnych pod redakcją Jacka Knopka, Bydgoszcz 2003 r. s. 185-212.

„Dwadcatki” - organy wykonawcze organizacji religijnych w sowieckim systemie represji (obwód winnicki na Podolu, 1944-1964), „Roczniki Teologiczne” 50(2003) z. 4, s. 171-195.

Franciszkanie na Podolu (1941-1964) – Świadkowie Wiary i Nadziei, „Studia Franciszkańskie” 13(2003), s. 565-580.

Jan Paweł II: „To Ja Błogosławię na 15 tys.”, „Forum Polonijne” 7(58)2003, s. 6-7.

„Liturgia bez kapłana” jako znak wierności Bogu i Kościołowi w sowieckim systemie represji (obwód winnicki na Podolu, 1945-1965), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 79(2003), s. 445-451.

 

[Rec.] Irena Mikłaszewicz, „Polityka władz sowieckich wobec Kościoła katolickiego na Litwie w latach 1944-1965”, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2001, s. 272, w: „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 80(2003), s. 417-420.

[Rec.] Krystyna Romaniszyn, „Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Lublin 2003, s. 166, (Biblioteka Polonii, seria A: Studia; 26), w: „Studia Polonijne” 24(2003), s. 292-293.

Z dziejów oświaty polskiej na Podolu sowieckim w latach 1917-1925, „Studia Polonijne” 24(2003), s. 129-148.

 

            2002

Kościoły i związki wyznaniowe na terenie obwodu winnickiego w latach 1941-1964, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 78(2002), s. 275-317.

Kościół katolicki w obwodzie winnickim na Podolu w latach 1941-1964, „Dzieje Najnowsze” 34(2002) z. 4, s. 165-171.

Proces ateizacji w obwodzie winnickim (1941-1964), „Roczniki Teologiczne” 49(2002) z. 4, s. 175-204.

Rola bractw różańcowych w zachowaniu wiary na Podolu (obwód winnicki, 1941-1964), w: Ku prawdzie w miłości. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Profesorowi Janowi Śrutwie, red. ks. S. Koczwara, Lublin 2002, s. 213-222.

Stan i sytuacja Kościoła katolickiego na Podolu (obwód winnicki) 1941-1964, „Studia Polonijne” 23(2002), s. 149-182.


2001

 

Świątynie katolickie w obwodzie winnickim na Podolu w latach 1941-1964, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 76(2001), s. 275-312.

 

Sytuacja prawna organizacji religijnych w obwodzie winnickim na Ukrainie 1918-1964, „Roczniki Teologiczne” 48(2001) z. 4, s. 181-209.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Józef Szymański