Sacerdos Polonus
Sacerdos Polonus

 

Z Sybiru na drugą półkulę. Wojenne losy polskich dzieci, red. ks. J. Szymański, ks. W. Wieczorek, Lublin 2007.

 

„Studia Polonijne” red. 27(2006) Lublin, ss. 352.


Kościół katolicki na Podolu. Obwód winnicki 1941-1964, Lublin 2003, ss. 494, indeks, ilustracje.

Omówienia: Ks. E. W[alewander], „Forum Polonijne” 7(58)2003, s. 39; Ks. G. Bujak, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 80(2003), s. 432-433; M. Wieliczko, „Studia Polonijne” 25(2004), s. 284-287; Ks. R. Guz, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 8(2004), s. 306-308; tenże, „Ateneum Kapłańskie” 2(573) 2004, T. 143, s. 395-397; A. Rutkowska, Polonijna Nagroda im Skowyrów, „Wspólnota Polska. Pismo Poświęcone Polonii i Polakom Za Granicą” 3(2004), s. 35-37; Ks. W. Guzewicz, „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 23(2005), s. 417-419; T. J. Szyszlak, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 5(2007), s. 229-232; Ł. Jasina, Trudna droga do ekumenizmu, w: „Radość wiary”, nr 6/2007, Lwów 2007, s. 15.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Józef Szymański